Få medarbetarna att uppskatta varandras olikheter

Öka förståelsen för olikheter i arbetsgruppen. Du får övningar som du kan använda på personalmöten.

  Anmäl dig här

Du lär dig hur du kan få medarbetare att förstå, uppskatta och använda varandras olikheter

Upplever du att dina medarbetare snarare irriterar sig på varandras olikheter istället för att uppskatta och använda dem? Här får du verktyg som du kan använda för att ni själva ska kunna prata om olikheter. Kursen utgår från C -G Jungs personlighetstyper och använder Myers Briggs Type Indicator, MBTI, ett av världens mest använda personlighetstest, som grund. Det är absolut inte nödvändigt att ha genomfört testen för att tillgodogöra sig kursen. Vill du komplettera med test så hör av dig för offert. Jag är licensierad MBTI-användare.

Du jobbar med självinsikt hos medarbetarna och dig själv, relationer mellan medarbetare och vad ni som grupp behöver uppmärksamma.

Efter att ha gått kursen:

- har du själv reflekterat över din egen personlighet

- kan du ge inspiration för att förstå, uppskatta och använda varandras olikheter

- kan du träna dina medarbetare att prata om olikheterna på ett naturligt sätt

- har ni ökad insikt i vad arbetsgruppen/avdelningen behöver vara uppmärksam på

Genomförande och upplägg

Kursen består av två filmer. 1 föreläsning och 1 genomgång av hur du ska genomföra övningarna. Föreläsningen ger dig material och inspiration hur du kan prata om det här på till exempel en personaldag. Du får tillgång till PowerPoint-bilder som du kan använda. Därtill finns övningar som hjälper er att reflektera tillsammans över hur olikheterna ser ut just hos er. Övningarna är självreflektion, hjälper er att prata om relationer och att få syn på vad ni är särskilt bra på och vad ni behöver se upp med på gruppnivå.

Gå kursen när och var du vill

Du har två vägar att anmäla dig till kursen. Antingen så skickar du ett mejl till mig där du talar om att du vill gå kursen. Du uppger faktura adress. Du kommer inom 24 timmar få tillgång till kursportalen. Eller så anmäler du dig genom kursportalens betalsystem och betalar med kort. Då kommer du direkt att komma åt kursen i portalen. När du väl är inne där så kan du själv välja var och när du vill gå kursen. Du väljer din egen takt. Du kan också välja att lägga till tre timmars handledning av mig via telefon/Skype.


Din handledare och coach


Helena Ström
Helena Ström

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och meningsfullt.

Det är många modeord kring ledarskap och trenderna passerar snabbt. Min tidlösa inställning är att människor och grupper är utvecklingsbara och därigenom verksamheter.

Jag tror att alla vill göra en bra arbetsinsats, vill bli respekterade av sin omgivning och känna tillit. Visionen är att alla känner arbetsglädje, är på rätt plats i sin organisation och bidrar till verksamheten. Arbetsglädje är en av de viktigaste näringstillsatserna för alla verksamheter.

Min bakgrund:

  • Har arbetat som t ex supportchef, utbildningschef, administrativ chef och personalchef
  • Har erfarenhet av ledarskap från såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer
  • Arbetar sedan mer än 15 år tillbaka som organisationskonsult i, vilket innebär utveckling av ledare, grupper och organisationer. Hemsidan www.helenastrom.se
  • Har en akademisk grundutbildning i organisationsteorier vid Stockholms universitet
  • Har en Master of Science in Gestalt in Organisations vid University of Derby, UK
  • Är utbildad och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien
  • Är diplomerad coach utbildningsarrangör CoachCompanion AB godkänd av ICF
  • Är licensierad användare av personlighetstesterna Myers Briggs Type Indicator och Hogans Assessment Systems
  • Författare av böckerna Nu lägger vi känslorna åt sidan - en arbetsplatsroman, C Publishing förlag, 2017 och Tillitsfulla samtala inom vård och omsorg, KomLitt förlag, kommer under våren 2018Starta nu!