Läs, utvecklas och ha kul tillsammans

Den här kursen förbereder dig att leda ett samtal kring boken "Nu lägger vi känslorna åt sidan", så att ni kan reflektera och utvecklas tillsammans i gruppen

rbetsplatsromanen Nu lägger vi känslorna åt sidan passar både chefer och medarbetare. Förlaget, C Publishing, beskriver boken som tänkvärd feelgood. Här nedanför kan du läsa hur ni kan använda boken och kursen för att hålla en gemensam workshop i arbetsgruppen. Ni pratar om sådant som är viktigt för ett gott arbetsklimat och samtidigt behåller ni fokus på uppdraget.

Förutom kursen och ett exemplar av boken får du ett studiematerial som du kan använda för att prata om följande i en grupp på arbetet. Boken passar både chefer och medarbetare, se några kommentarer från läsare längre ner. Studiematerialet tar bland annat upp detta:

 • Hur kommunicerar vi med varandra?
 • Medarbetarenkäter - vad gör de med oss och hur ska vi använda dem på bästa sätt?
 • Vad menar vi när vi pratar om saker som tillit, delaktighet och feedback?
 • Hur ser vi på vår grupp?
 • Vad väcker boken hos dig?

Kursen består av fyra föreläsningar och du får ett material med reflektionsövningar att ta med dig till din arbetsgrupp kring de teman som presenteras ovan. Materialet som du får räcker till en halvdags gruppaktivitet och det går förstås alldeles utmärkt att dela upp i olika samtal om ca 45 minuter för varje teman. Din förberedelsetid, som är den här kursen, beräknas till ca 90 minuter.

Tanken är att samtalen både ska utveckla er som grupp och att ni ska ha roligt under tiden. Om inte alla vill eller kan läsa en hel bok behöver inte det vara något problem. Några kan få möjlighet att återberätta det de läst om. Det skapar engagemang såväl för de som har läst boken och de som inte har gjort det. Det behöver inte vara chefen som håller i samtalet eller går den här kursen.

Gå kursen kostnadsfritt!

Vid köp av tio böcker eller fler får du denna kurs på köpet! Kontakta mig för din beställning av böcker och kurs [email protected]. Är du intresserad av att bara köpa en bok går det bra att göra där böcker säljs, till exempel via Adlibris eller Bokus.

Vi kan också göra upp om att jag är med vid ett tillfälle under er workshop via till exempel Skype. Hör av dig så planerar vi för det. Självklart kommer jag också gärna ut till er arbetsplats, hör av dig för offert eller om du har andra frågor: [email protected]

Några röster om boken:

Hans-Inge Persson, kommunal förvaltningschef (15 år) och generaldirektör (8 år):

”Nu lägger vi känslorna åt sidan” är en arbetsplatsroman. För mig är genren ny, fräsch och lärorik. Boken innehåller en spännande arbetsplatsberättelse, som alla säkerligen kommer att känna igen sig i. Nu får vi uppleva detta drama i ett utifrån perspektiv. I en spännande berättelse lyckas författaren behandla angelägna ledarskapsfrågor som hur man driver ett projekt ur ett medarbetarperspektiv, hur medarbetarna reagerar, vilka problem man stöter på i organisationen, hur man kan lösa dessa, hur du kommunicerar med personer genom att ställa öppna frågor, hur du formulerar dessa frågor, vad det innebär att ha ett coachande förhållningssätt osv. Så skönt att få fundera över ledarskapsfrågor i en helt ny form. Jag lärde mig mycket och läste med papper och penna till hands. Romanen är dessutom välskriven och spännande. Den är unik. Boken är också den perfekta romanen för t.ex. en bokcirkel eller en studiecirkel på arbetsplatsen. Jag längtar redan efter en uppföljare. Måtte det komma en sådan."

Bo Svensson, förhandlare Seko under flera år:

"När jag läst din bok längtade jag tillbaka till jobbet! Jag vet ju hur viktigt frågeställningarna i boken är och längtade efter att sätta tänderna i det på nytt. Boken var lättläst med ett bra språk och korta kapitel, vilket jag tycker är bra. Jag uppfattade boken nästan som en lärobok delvis i hur man hanterar en medarbetarenkät och jobbar med resultatet. Jag har ju många gånger, i min fackliga roll, jobbat med dessa frågor. Det har ofta varit skiftande i hur man följt upp och arbetat med dessa enkäter.

Jag hoppas att väldigt många läser den och framöver jobbar bättre med de medarbetarenkäter som ändå genomförs på många arbetsplatser runt om i landet. Tyvärr så förekommer det ofta att man bara konstatera att den är genomförd och kanske kollar om någon parameter förändrats sedan förra gången."

Hanna, sjuksköterska:

"Gillade historien mycket! Jag ville verkligen veta hur det gick med medarbetarenkäten och vad den rörde upp!"

Anne Olofsdotter, arbetsmarknadskoordinator:

"Mellan ljuvliga vandringar och annat på solsemestern har jag njutit av denna roliga arbetsplatsroman av Helena Ström. Läs den du med! Ta till dig det coachande arbetssättet för bra arbetsgrupper som både vill ha trevligt och lyckas med högt satta resultatmål. God kommunikation och arbetsglädje kan vi bidra med var och en. Det här kan vi jobba med i politiken. Ett välvilligt samarbete som viktiga lokala frågor blir handslag för ännu bättre utveckling."

Anna-Maria, chefsassistent:

"Det är precis det här vi pratar om på jobbet!"

Eva P Svensson, konsult, EPS Human Invest AB:

"En bok för att ha som exempel på bra litteratur att berätta för mina kursdeltagare :-) Det var senast idag som en sa att ”här på mitt jobb är det bara fakta som gäller - känslor hör inte hemma här hos oss…”.
Din handledare och coach


Helena Ström
Helena Ström

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och meningsfullt.

Det är många modeord kring ledarskap och trenderna passerar snabbt. Min tidlösa inställning är att människor och grupper är utvecklingsbara och därigenom verksamheter.

Jag tror att alla vill göra en bra arbetsinsats, vill bli respekterade av sin omgivning och känna tillit. Visionen är att alla känner arbetsglädje, är på rätt plats i sin organisation och bidrar till verksamheten. Arbetsglädje är en av de viktigaste näringstillsatserna för alla verksamheter.

Min bakgrund:

 • Har arbetat som t ex supportchef, utbildningschef, administrativ chef och personalchef
 • Har erfarenhet av ledarskap från såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer
 • Arbetar sedan mer än 15 år tillbaka som organisationskonsult i, vilket innebär utveckling av ledare, grupper och organisationer. Hemsidan www.helenastrom.se
 • Har en akademisk grundutbildning i organisationsteorier vid Stockholms universitet
 • Har en Master of Science in Gestalt in Organisations vid University of Derby, UK
 • Är utbildad och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien
 • Är diplomerad coach utbildningsarrangör CoachCompanion AB godkänd av ICF
 • Är licensierad användare av personlighetstesterna Myers Briggs Type Indicator och Hogans Assessment Systems
 • Författare av böckerna Nu lägger vi känslorna åt sidan - en arbetsplatsroman, C Publishing förlag, 2017 och Tillitsfulla samtala inom vård och omsorg, KomLitt förlag, kommer under våren 2018Starta nu!