Reflekterande och närvarande chef

En månad då du dagligen reflekterar en kvart över ditt ledarskap. Du blir medveten om din påverkan och kan välja var du ska lägga din kraft.

Program för dig som vet att ditt beteende påverkar verksamheten

Om du är en toppchef bestämmer du själv. Förmodligen har du en gedigen chefserfarenhet från olika nivåer och har gått både ett och två ledarskapsprogram tidigare. Du har där kommit i kontakt med vikten av att reflektera över dina egna tankar, känslor och beteenden för att vara den goda ledare du vill vara. Du vill jobba lite till med dig själv och se vad som hindrar och hjälper dig från insidan.

Efter att följt programmet :

- har du utvecklat medvetenhet om vilka tankar och känslor som saboterar för dig att nå dit du vill i ditt ledarskap
- har du utvecklat medvetenhet om hur du kan vända dessa sabotörer till stöd för att nå dit du vill
- har du utvecklat din förmåga att leda dig själv och andra genom att du aktivt väljer beteenden som hjälper dig i ditt ledarskap
- utvecklat din förmåga att stoppa självkritik och därmed förbättrar du relationen inte bara till dig själv utan även till dina medarbetare

Gå kursen när och var du vill

När du anmält dig och talat om när du vill börja kommer du dagligen få ett mejl från mig. I mejlet finns en reflektionsuppgift och jag ger dig ett dokument som du delar med mig. Där skriver du dina reflektioner . Jag kommer att läsa det du skrivit och coacha dig med skriftliga kommentarer. Det hjälper dig att få syn på saker som är dolda för dig själv. Förmodligen är sannolikheten större att du skriver om du vet att du blir sedd. Efter de 30 dagarna har vi ett samtal. Det viktiga är att du kan avsätta 15 minuter varje dag för att skriva. Helst direkt på morgonen. Du kommer att få återkoppling snabbt. Jag läser och kommenterar det du skrivit minst var tredje dag under de här 30 dagarna. Den här kvarten är en mycket väl investerad tid som kommer göra gott för dig, dina medarbetare och därmed verksamheten. Det vet jag av egen erfarenhet och av att sett andra ledare utvecklas ytterligare.

Vill du ha faktura istället för att betala med kort så hör av dig till mig! [email protected]

Så här säger två framgångsrika och uppmärksammade chefer som följt just det här programmet:

Lotta Brag, Avdelningschef Barn och Familj, Växjö kommun, uppmärksammad i DN under 2016 där organisationen lyfts fram som ett gott exempel i artikelserie om ”socialens tunga arbetsbörda”

”Detta är sista dagen i mitt skrivande och jag har tänkt mycket på vad det gett mig. Det har varit skönt att varje dag samla ihop mig inför en uppgift och reflektera över mig själv och mitt ledarskap. Att sätta ord på både det som fungerar bra och det som är svårt, att vända på det och se det från nya sidor. Tänka och reflektera utifrån nya perspektiv, många av övningarna har varit nya sätt att tänka kring mig själv och hur jag fungerar i olika situationer. Det jag sett hos mig själv har gjort mig både glad och ledsen, det har påverkat mig mycket. Jag upplever att jag mår mycket bättre idag än den dag jag började skriva. Det kan naturligtvis ha att göra med många faktorer i mitt liv men jag är säker på att skrivandet har hjälpt mig mycket. Jag har lyft fram mina starka, goda sidor hos mig själv.

Det har känts stärkande att läsa dina kommentarer och du har bekräftat och sett mig i mina olika sidor och lyft mig. Det har varit värdefullt. Du har fått mig att reflektera och tänka ett steg längre.

Jag är väldigt tacksam att jag fick den här möjligheten att vara med i programmet, det kom precis perfekt för mig. Att börja skriva blev en perfekt start efter min långa ledighet. Jag känner mig stark och glad och jag tror även mina nära och mina kollegor på jobbet märker en skillnad.”

Och årets chef 2016 i Västra Götalandsregionen:

Så här säger Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst och utnämnd till Årets chef 2016 i Västra Götalandsregionen.

"Processen har varit mycket givande!! Jag tar med mig kraften som jag har i mig, “bara” reflektion kan ge stor effekt!

Jag tycker jag blivit lite snällare mot mig själv under processen, genom övningarna. Och processen har gett mig en lite mer avslappnad inställning till mina kompetenser och svagheter som ledare, det finns verktyg att jobba med, det är inte “guda-givet” och allt eller inget.

Det har också varit viktigt för mig att se att det kan vara samma mekanismer som hjälper och ligger i vägen för mig, det är inte svart eller vitt utan skalor.

Och jag måste säga Helena att du är ett sånt proffs!! SÅ bra upplagt och lett.

Processen har varit väldigt intensiv för mig, apropå att nya tankar kräver energi, samtidigt som det varit roligt och intressant så har det varit krävande. Det var nog därför som jag sackade lite på slutet, övningarna att vända tankar var krävande.

När det gäller tidsåtgången så var det inte krävande utan tvärtom kul att se att det går att få in tid för självutveckling och reflektion varje dag."

Vill du ha faktura istället för att betala med kort så hör av dig till mig! [email protected]


Din handledare och coach


Helena Ström
Helena Ström

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och meningsfullt.

Det är många modeord kring ledarskap och trenderna passerar snabbt. Min tidlösa inställning är att människor och grupper är utvecklingsbara och därigenom verksamheter.

Jag tror att alla vill göra en bra arbetsinsats, vill bli respekterade av sin omgivning och känna tillit. Visionen är att alla känner arbetsglädje, är på rätt plats i sin organisation och bidrar till verksamheten. Arbetsglädje är en av de viktigaste näringstillsatserna för alla verksamheter.

Min bakgrund:

  • Har arbetat som t ex supportchef, utbildningschef, administrativ chef och personalchef
  • Har erfarenhet av ledarskap från såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer
  • Arbetar sedan mer än 15 år tillbaka som organisationskonsult i, vilket innebär utveckling av ledare, grupper och organisationer. Hemsidan www.helenastrom.se
  • Har en akademisk grundutbildning i organisationsteorier vid Stockholms universitet
  • Har en Master of Science in Gestalt in Organisations vid University of Derby, UK
  • Är utbildad och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien
  • Är diplomerad coach utbildningsarrangör CoachCompanion AB godkänd av ICF
  • Är licensierad användare av personlighetstesterna Myers Briggs Type Indicator och Hogans Assessment Systems
  • Författare av böckerna Nu lägger vi känslorna åt sidan - en arbetsplatsroman, C Publishing förlag, 2017 och Tillitsfulla samtala inom vård och omsorg, KomLitt förlag, kommer under våren 2018Starta nu!