Få medarbetarna att prata direkt med varandra

Öka tilliten på arbetsplatsen för att minska missförstånd och hantera konflikter där de hör hemma. Du tränar ditt ledarskap och dina medarbetare.

  Anmäl dig här

Du lär dig hur du kan utveckla medarbetarnas förmåga att ge och ta emot feedback

Upplever du att du får ägna allt för mycket tid att reda ut sådant som medarbetarna själva skulle kunna ha pratat ihop sig om? Här får du verktygen som du kan använda i verksamheten för att själv både träna och stödja medarbetarna att ta ansvar för sin kommunikation. I grunden handlar det om att känna tillit till varandra. Ett sätt att öka tilliten är att ge återkoppling till varandra. Den här kursen lär er att både ta emot och ge feedback på ett omsorgsfullt sätt. Så väl korrigerande som bekräftande.

Efter att ha gått kursen:

- kan du själv ge och ta emot korrigerande och bekräftande feedback så att du blir en förebild

- kan du ge inspiration till varför det är så viktigt att ni ger återkoppling på varandras arbete

- kan du träna dina medarbetare att både ge och ta emot feedback till vardags

- har ni en plan för hur ni ska använda feedback som ett verksamhetsutvecklande verktyg

Genomförande och upplägg

Kursen består av ca 1 timmes föreläsning uppdelade på 2 filmer/ljudfiler. Därtill finns övningar som hjälper er att träna och att använda feedback i det dagliga arbetet. Här finns reflektionsövningar som är så viktiga för att integrera kunskap och nya insikter. Använd materialet på några personalmöten eller avsätt en halvdag kring att arbeta med er kommunikation. Ni får också ett material som kommer att hjälpa er att hålla fast vid det som ni kommer överens om.

Gå kursen när och var du vill

Du har två vägar att anmäla dig till kursen. Antingen så skickar du ett mejl till mig där du talar om att du vill gå kursen. Du uppger faktura adress. Du kommer inom 24 timmar få tillgång till kursportalen. Eller så anmäler du dig genom kursportalens betalsystem och betalar med kort. Då kommer du direkt att komma åt kursen i portalen. När du väl är inne där så kan du själv välja var och när du vill gå kursen. Du väljer din egen takt.


Din handledare och coach


Helena Ström
Helena Ström

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och meningsfullt.

Det är många modeord kring ledarskap och trenderna passerar snabbt. Min tidlösa inställning är att människor och grupper är utvecklingsbara och därigenom verksamheter.

Jag tror att alla vill göra en bra arbetsinsats, vill bli respekterade av sin omgivning och känna tillit. Visionen är att alla känner arbetsglädje, är på rätt plats i sin organisation och bidrar till verksamheten. Arbetsglädje är en av de viktigaste näringstillsatserna för alla verksamheter.

Min bakgrund:

  • Har arbetat som t ex supportchef, utbildningschef, administrativ chef och personalchef
  • Har erfarenhet av ledarskap från såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer
  • Arbetar sedan mer än 15 år tillbaka som organisationskonsult i, vilket innebär utveckling av ledare, grupper och organisationer. Hemsidan www.helenastrom.se
  • Har en akademisk grundutbildning i organisationsteorier vid Stockholms universitet
  • Har en Master of Science in Gestalt in Organisations vid University of Derby, UK
  • Är utbildad och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien
  • Är diplomerad coach utbildningsarrangör CoachCompanion AB godkänd av ICF
  • Är licensierad användare av personlighetstesterna Myers Briggs Type Indicator och Hogans Assessment Systems
  • Författare av böckerna Nu lägger vi känslorna åt sidan - en arbetsplatsroman, C Publishing förlag, 2017 och Tillitsfulla samtala inom vård och omsorg, KomLitt förlag, kommer under våren 2018Innehåll


  Välkommen!
Available in days
days after you enroll

Starta nu!