Samsyn, kommunikation och glädje

Coachande handledningsprogram för dig som arbetar som ledare. Välj mellan tre olika program.

  Anmäl dig här

Arbetar du som chef eller arbetsledare?

Det här är ett program för dig som funderat över hur det skulle vara att ha en coach, handledare eller kanske rent av en personlig tränare. Det spelar ingen roll vad du kallar det men du vet att du vill utveckla dig som ledare. Programmet är verksamhetsnära och du utgår från hur du har det i din verksamhet och i din roll. Vi går igenom ledarskapsteorier, men det är inga långa föreläsningar som du ska tenta av. Teorierna presenteras mer som inspiration och du får uppgifter att arbeta med direkt i verksamheten. Därför ska du inte se det här som en kurs som tar tid. Tvärtom du kommer få stöd på vägen att arbeta med de saker du behöver som chef. Allt för att utveckla samsyn, kommunikation och glädje i verksamheten. Förutom att utveckla din förmåga att leda andra kommer du också att bli bättre på att leda dig själv.

Du får även tillgång till programmets medlemsgrupp där du kan ställa frågor och dela erfarenheter.

Efter att följt programmet :

- Kommer ha utvecklat en större medvetenhet om samsyn i din verksamhet
- Utvecklat din förmåga att använda feedback som ett utvecklingsverktyg
- Utvecklat din förmåga att leda individ
- Utvecklat din förmåga att leda grupp
- Utvecklat din förmåga att välja beteende för ett effektivt ledarskap i olika situationer
- Utvecklat din förmåga att leda dig själv
- Du kommer känna dig stadigare som chef och därmed ökar arbetsglädjen


Gå programmet när och var du vill

Programmet innehåller filmer, bilder, ljud och nedladdningsbara övningar och dokument. Du får direkt tillgång till kursen loggar in så ofta du vill.

Det finns tre olika alternativ

Alternativ 1 Självstudiematerial och tillgång till medlemsgrupp för att dela erfarenheter och boosta varandra.

Alternativ 2 Självstudiematerial, individuell coaching via Skype/telefon 7 tillfällen och tillgång till medlemsgrupp för att dela erfarenheter och boosta varandra. Starta när du vill.

Alternativ 3 Självstudiematerial, individuell coaching via Skype/telefon 7 tillfällen samt en handledningsgrupp med 5 gruppträffar via webben. Tillgång till medlemsgrupp för att dela erfarenheter och boosta varandra. Nästa kursstart augusti 2019.


Din handledare och coach


Helena Ström
Helena Ström

Med engagemang för ledarskapets olika roller stödjer jag dig som chef att nå verksamhetens mål, skapa bra arbetsplatser där medarbetarna har samsyn kring uppdraget och känner arbetsglädje. På så sätt förblir ditt chefsuppdrag rimligt, roligt och meningsfullt.

Det är många modeord kring ledarskap och trenderna passerar snabbt. Min tidlösa inställning är att människor och grupper är utvecklingsbara och därigenom verksamheter.

Jag tror att alla vill göra en bra arbetsinsats, vill bli respekterade av sin omgivning och känna tillit. Visionen är att alla känner arbetsglädje, är på rätt plats i sin organisation och bidrar till verksamheten. Arbetsglädje är en av de viktigaste näringstillsatserna för alla verksamheter.

Min bakgrund:

  • Har arbetat som t ex supportchef, utbildningschef, administrativ chef och personalchef
  • Har erfarenhet av ledarskap från såväl privat näringsliv som politiskt styrda organisationer
  • Arbetar sedan mer än 15 år tillbaka som organisationskonsult i, vilket innebär utveckling av ledare, grupper och organisationer. Hemsidan www.helenastrom.se
  • Har en akademisk grundutbildning i organisationsteorier vid Stockholms universitet
  • Har en Master of Science in Gestalt in Organisations vid University of Derby, UK
  • Är utbildad och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien
  • Är diplomerad coach utbildningsarrangör CoachCompanion AB godkänd av ICF
  • Är licensierad användare av personlighetstesterna Myers Briggs Type Indicator och Hogans Assessment Systems
  • Författare av böckerna Nu lägger vi känslorna åt sidan - en arbetsplatsroman, C Publishing förlag, 2017 och Tillitsfulla samtala inom vård och omsorg, KomLitt förlag, kommer under våren 2018Innehåll


  Modul 1 Samsyn vecka 1
Available in days
days after you enroll
  Modul 1 Samsyn vecka 2
Available in days
days after you enroll
  Modul 2 Att leda grupp och individ vecka 3
Available in days
days after you enroll
  Modul 2 Att leda grupp och individ vecka 4
Available in days
days after you enroll
  Modul 3 Att möta motstånd vecka 5
Available in days
days after you enroll
  Modul 4 Att använda gruppens dynamik vecka 8
Available in days
days after you enroll
  Modul 5 Att tillvarata medarbetarnas olikheter vecka 9
Available in days
days after you enroll
  Modul 5 Att tillvarata medarbetarnas olikheter vecka 10
Available in days
days after you enroll
  Modul 6 Att använda kommunikation - viktigaste verktyget för att skapa samsyn vecka 11
Available in days
days after you enroll
  Modul 6 - Att använda kommunikation - det viktigaste verktyget för att skapa samsyn vecka 12
Available in days
days after you enroll
  Modul 7 Att använda feedback som ett utvecklingsverktyg vecka 13
Available in days
days after you enroll
  Modul 7 Att använda feedback som ett utvecklingsverktyg vecka 14
Available in days
days after you enroll
  Modul 8 Att få rätt saker gjorda
Available in days
days after you enroll
  Modul 8 Avslut med blicken framåt vecka 16
Available in days
days after you enroll
  Vill du ha ännu mer inspiration?
Available in days
days after you enroll

Starta nu!