Föregående modul Avsluta och fortsätt  

  Uppdrag 6 Att använda ett direkt och ansvarstagande språk