Föregående modul Avsluta och fortsätt  

  Uppdrag 5 Att ta plats och att ge plats i gruppen