Föregående modul Avsluta och fortsätt  

  Uppdrag 4 Samla gruppen för att prata gruppers utveckling