Föregående modul Avsluta och fortsätt  

  Ledaren och medarbetarna skapar gruppen tillsammans